Nästa Övning: 28.12

Samarbetsövning (ungdomsövning: Disco)

Visa hela övningsplanen

Aktuellt

Hitis Minimaraton år 2017 blev officiellt inhiberat. Tack vare frivilligt initiativ samlades en stor skara deltagare och löpte loppet i alla fall. Ett stort tack till de frivilliga och till alla som deltog!

Övningar

Övningarna börjar kl. 16.00 (övningar som infaller på en torsdag kl. 18:00). Den senare övningen i månaden är avsedd för både ungdomarna och alarmavdelningen; om det blir stora grupper delar vi på oss, annars samövar vi. Åldersgränsen för ungdomar är 7-15 år. Ungdomsövningarna slutar kl. 17.30.

Övningsplan 2017

14.1Kommunikation, VIRVE
28.1Uleåborgstest
(ungdomsövning: Regler, förfarande vid alarm, VIRVE)
11.2Ytlivräddning
23.2Uleåborgstest, forts.
(ungdomsövning: Mini-Uleåborgstest)
11.3Första hjälp
30.3Tilläggsvattensklarering genom is
(ungdomsövning: Motorspruta, tilläggsvattensklarering genom is)
8.4Grundklarering från båt
16.4Terrängbrand
27.4Båthantering och navigering
(ungdomsövning: Första hjälp)
13.5Lyft- och stöttningsutrustning
25.5Punktutbildning 1
(ungdomsövning: Grundklarering, pumpen)
10.6Punktutbildning 2
22.6Landtagning, grundklarering från båt
1.7Brandkårsfest
8.7Höga höjder
21.7Upplysningstillfälle för allmänheten
27.7Fordonshantering
(ungdomsövning: Till sjöss)
12.8Första respons: case
24.8Ytlivräddning
(ungdomsövning: Ytlivräddning)
16.9Kall rökdykning
28.9Automatanläggningar
(ungdomsövning: Automatanläggningar)
14.10Hydrauliska räddningsverktyg
26.10Fordonsbrand
(ungdomsövning: Fordonsbrand)
11.11Mörkernavigering med båt (OBS! Kl. 18)
23.11Stormskador
(ungdomsövning: Olika släckningsmetoder)
9.12Caseövning
28.12Samarbetsövning
(ungdomsövning: Disco)