Nästa Övning: 22.11

Stormskador (ungdomsövning: Olika släckningsmetoder)

Visa hela övningsplanen

Aktuellt

Hitis Minimaraton sprangs 20.7. Resultaten finns på evenemangssidan. Tack till alla funktionärer och deltagare!

Övningar

Övningarna börjar kl. 16.00 (övningar som infaller på en torsdag kl. 18:00). Den senare övningen i månaden är avsedd för både ungdomarna och alarmavdelningen; om det blir stora grupper delar vi på oss, annars samövar vi. Åldersgränsen för ungdomar är 7-15 år. Ungdomsövningarna slutar kl. 17.30.

Övningsplan 2018

13.1Kommunikation, VIRVE
25.1Ytlivräddning, svag is
(ungdomsövning: Regler, förfarande vid alarm, VIRVE-trafik)
9.2112-dagen
10.2Uleåborgstest
22.2Första hjälp: teori och genomgång av utrustning, återupplivning
(ungdomsövning: Utrustning, punktutbildningar)
10.3Uleåborgstest, forts.
22.3Tilläggsvattensklarering genom is
(ungdomsövning: Motorsprutan, tilläggsvatten från havet)
14.4Grundklarering från båt
16.4Terrängbrand (hela dagen)
26.4Båthantering och navigering
(ungdomsövning: Första hjälp)
12.5Lyft- och stöttningsutrustning
24.5Utrustning, punktutbildning
(ungdomsövning: Grundklarering, pumpen)
9.6Utrustning, punktutbildning, forts.
(ungdomsövning: Sommaravslutning)
28.6Landtagning, grundklarering från båt
7.7Brandkårsfest
14.7Arbete på hög höjd, takarbete
20.7Upplysningstillfälle för allmänheten
26.7Fordonshantering
11.8Första respons: case
23.8Ytlivräddning, öppet hav
(ungdomsövning: Ytlivräddning)
8.9Kall rökdykning
27.9Automatanläggningar
(ungdomsövning: Automatanläggningar)
13.10Hydrauliska räddningsverktyg
25.10Fordonsbrand
(ungdomsövning: Fordonsbrand)
10.11Mörkernavigering med båt (OBS! Kl. 18)
22.11Stormskador
(ungdomsövning: Olika släckningsmetoder)
8.12Caseövning
27.12Samarbetsövning
(ungdomsövning: Disco!)