Nästa Övning: 27.12

Samarbetsövning (ungdomsövning: Disco!)

Visa hela övningsplanen

Övningar

Övningarna börjar kl. 16.00 (övningar som infaller på en torsdag kl. 18:00). Den senare övningen i månaden är avsedd för både ungdomarna och alarmavdelningen; om det blir stora grupper delar vi på oss, annars samövar vi. Åldersgränsen för ungdomar är 7-15 år. Ungdomsövningarna räcker ungefär en och en halv timme.

Övningsplan 2018-2019

8.12Caseövning
27.12Samarbetsövning
(ungdomsövning: Disco!)
12.1Kommunikation, VIRVE
24.1Ytlivräddning, svag is
11.2112-dagen
9.2Tilläggsvattensklarering genom is
28.2Första hjälp: teori och genomgång av utrustning, återupplivning
9.3Uleåborgstest
28.3Uleåborgstest (forts.)
13.4Grundklarering från båt
16.4Terrängbrand (hela dagen)
25.4Båthantering och navigering
11.5Lyft- och stöttningsutrustning
23.5Utrustning, punktutbildning
8.6Utrustning, punktutbildning (forts.)
27.6Landtagning, grundklarering från båt
6.7Brandkårsfest
13.7Arbete på hög höjd, takarbete
19.7Upplysningstillfälle för allmänheten
25.7Fordonshantering
10.8Första respons: case
22.8Ytlivräddning, öppet hav
14.9Kall rökdykning
26.9Automatanläggningar
12.10Hydrauliska räddningsverktyg
24.10Fordonsbrand
9.11Stormskador
28.11Mörkernavigering med båt (OBS! Kl. 18)
14.12Caseövning
26.12Samarbetsövning