Nästa Övning: 6.10

Ungdomsövning: situationsövning (case)

Visa hela övningsplanen

Aktuellt

År 2022 ordnas brandkårsfesten 2.7 och Hitis Minimaraton 22.7. Mera info finns på evenemangssidan.

Övningar

Övningarna börjar kl. 16.00 (övningar som infaller på en torsdag kl. 18:00). Alarmavdelningen övar två gånger i månaden, ungdomarna en gång. Åldersgränsen för ungdomar är 7-15 år. Övningarna räcker ungefär en och en halv timme.

Övningsplan 2022

8.1Kommunikation, VIRVE
13.1Ungdomsövning: samarbetsövningar
27.1Ytlivräddning, svag is
3.2Ungdomsövning: Uleåborgstest
12.2Motorspruta på isen, elektrisk pump och aggregat
24.2Första hjälp: teori och genomgång av utrustning, återupplivning
3.3Ungdomsövning: stegklarering, brandlina, knopar
12.3Kall rökdykningsövning el. Uleåborgstest
24.3Arbete på hög höjd
7.4Ungdomsövning: gräsbrandsövning
9.4Båtbrand till havs
28.4Båthantering och navigering
5.5Ungdomsövning: grundklarering med båt
14.5Lyft- och stöttningsutrustning
26.5Utrustning, punktutbildning
9.6Ungdomsövning: samarbetsövning/våravslutning
11.6Evakuering uppifrån, nedifrån
23.6Landtagning, grundklarering från båt
9.7Fordonshantering
28.7Automatiska larmanordningar
4.8Ungdomsövning: Första hjälp till sjöss/sjöräddning
13.8Första respons: flera patienter, triage (case)
25.8Ytlivräddning, öppet hav
1.9Ungdomsövning: olika släckningsmetoder
10.9Kall rökdykning
22.9Stormskador
6.10Ungdomsövning: situationsövning (case)
8.10Hydrauliska räddningsverktyg (tunga fordon)
27.10Fordonsbrand
3.11Ungdomsövning: säkerhet i hemmet
12.11Brådskande öppnande av dörrar
24.11Mörkernavigering med båt (radarmål)
10.12Ledning av enhet: caseövning
22.12Arbetssäkerhet och eltrygghet