Nästa Övning: 26.12

Samarbetsövning (ungdomsövning: disco. OBS! Fredag 27.12!)

Visa hela övningsplanen

Aktuellt

Resultaten från Hitis Minimaraton finns nu på evenemangssidan. Tack till alla funktionärer och deltagare!

Övningar

Övningarna börjar kl. 16.00 (övningar som infaller på en torsdag kl. 18:00). Den senare övningen i månaden är avsedd för både ungdomarna och alarmavdelningen; om det blir stora grupper delar vi på oss, annars samövar vi. Åldersgränsen för ungdomar är 7-15 år. Ungdomsövningarna räcker ungefär en och en halv timme.

Övningsplan 2019

12.1Kommunikation, VIRVE
24.1Ytlivräddning, svag is
(ungdomsövning: genomgång av stationen)
11.2112-dagen
9.2Tilläggsvattensklarering genom is
28.2Första hjälp: teori och genomgång av utrustning, återupplivning
(ungdomsövning: första hjälp)
9.3Uleåborgstest
28.3Uleåborgstest (forts.)
(ungdomsövning: Uleåborgstest)
13.4Grundklarering från båt
16.4Terrängbrand (hela dagen)
25.4Båthantering och navigering
(ungdomsövning: grundklarering från bil/båt)
11.5Lyft- och stöttningsutrustning
23.5Utrustning, punktutbildning
(ungdomsövning: gräsbrand)
8.6Utrustning, punktutbildning (forts.)
27.6Landtagning, grundklarering från båt
(ungdomsövning: samarbetsövning, avslutning)
13.7Brandkårsfest
13.7Arbete på hög höjd, takarbete
19.7Upplysningstillfälle för allmänheten
25.7Fordonshantering
10.8Första respons: case
22.8Ytlivräddning, öppet hav
(ungdomsövning: ytlivräddning)
14.9Kall rökdykning
26.9Automatanläggningar
(ungdomsövning: stafett med pytsspruta)
12.10Hydrauliska räddningsverktyg
24.10Fordonsbrand
(ungdomsövning: förstahandssläckning)
9.11Stormskador
28.11Mörkernavigering med båt (OBS! Kl. 18)
(ungdomsövning: första hjälp: caseövning)
14.12Caseövning
26.12Samarbetsövning
(ungdomsövning: disco. OBS! Fredag 27.12!)