Nästa Övning: 22.2

Första hjälp: teori och genomgång av utrustning, återupplivning

Visa hela övningsplanen

Aktuellt

Hitis Minimaraton år 2017 blev officiellt inhiberat. Tack vare frivilligt initiativ samlades en stor skara deltagare och löpte loppet i alla fall. Ett stort tack till de frivilliga och till alla som deltog!

Övningar

Övningarna börjar kl. 16.00 (övningar som infaller på en torsdag kl. 18:00). Den senare övningen i månaden är avsedd för både ungdomarna och alarmavdelningen; om det blir stora grupper delar vi på oss, annars samövar vi. Åldersgränsen för ungdomar är 7-15 år. Ungdomsövningarna slutar kl. 17.30.

Övningsplan 2018

13.1Kommunikation, VIRVE
25.1Ytlivräddning, svag is
9.2112-dagen
10.2Uleåborgstest
22.2Första hjälp: teori och genomgång av utrustning, återupplivning
10.3Uleåborgstest, forts.
22.3Tilläggsvattensklarering genom is
14.4Grundklarering från båt
16.4Terrängbrand (hela dagen)
26.4Båthantering och navigering
12.5Lyft- och stöttningsutrustning
24.5Utrustning, punktutbildning
9.6Utrustning, punktutbildning, forts.
28.6Landtagning, grundklarering från båt
7.7Brandkårsfest
14.7Arbete på hög höjd, takarbete
20.7Upplysningstillfälle för allmänheten
26.7Fordonshantering
11.8Första respons: case
23.8Ytlivräddning, öppet hav
8.9Kall rökdykning
27.9Automatanläggningar
13.10Hydrauliska räddningsverktyg
25.10Fordonsbrand
10.11Mörkernavigering med båt (OBS! Kl. 18)
22.11Stormskador
8.12Caseövning
27.12Samarbetsövning