Nästa Övning: 23.9

Stormskador

Visa hela övningsplanen

Aktuellt

Sommaren 2021 ordnades en virtuell version av Hitis Minimaraton. Resultaten finns nu tillgängliga här!

Övningar

Övningarna börjar kl. 16.00 (övningar som infaller på en torsdag kl. 18:00). Den senare övningen i månaden är avsedd för både ungdomarna och alarmavdelningen; om det blir stora grupper delar vi på oss, annars samövar vi. Åldersgränsen för ungdomar är 7-15 år. Ungdomsövningarna räcker ungefär en och en halv timme.

Övningsplan 2021

9.1Kommunikation, VIRVE
28.1Ytlivräddning, svag is
13.2Motorspruta på isen, elektrisk pump och aggregat
25.2Första hjälp: teori och genomgång av utrustning, återupplivning
13.3Kall rökdykningsövning el. Uleåborgstest
25.3Arbete på hög höjd
10.4Båtbrand till havs
22.4Båthantering och navigering
8.5Lyft- och stöttningsutrustning
27.5Utrustning, punktutbildning
12.6Evakuering uppifrån, nedifrån
24.6Landtagning, grundklarering från båt
10.7Fordonshantering
22.7Automatiska larmanordningar
14.8Första respons: flera patienter, triage (case)
26.8Ytlivräddning, öppet hav
11.9Kall rökdykning
23.9Stormskador
9.10Hydrauliska räddningsverktyg (tunga fordon)
28.10Fordonsbrand
13.11Brådskande öppnande av dörrar
25.11Mörkernavigering med båt (radarmål)
11.12Ledning av enhet: caseövning
23.12Arbetssäkerhet och eltrygghet