Nästa Övning: 14.12

Ledning av enhet: caseövning

Visa hela övningsplanen

Övningar

Övningarna börjar kl. 18.00. Alarmavdelningen övar två gånger i månaden, ungdomarna en gång. Åldersgränsen för ungdomar är 7-15 år. Övningarna räcker ungefär en och en halv timme.

Övningsplan 2023

12.1Kommunikation, VIRVE
26.1Ytlivräddning, svag is
2.2Ungdomsövning: upphissning av verktyg med brandlina, knopar
9.2Motorspruta på isen, elektrisk pump och aggregat
23.2Första hjälp: teori och genomgång av utrustning, återupplivning
2.3Ungdomsövning: grundklarering
4.3Ungdomsövning: vintertävlingar i Korpo
9.3Kall rökdykningsövning
23.3Arbete på hög höjd
6.4Ungdomsövning: Uleåborgstest
13.4Båtbrand till havs
27.4Båthantering och navigering
4.5Ungdomsövning: grundklarering med båt
11.5Lyft- och stöttningsutrustning
25.5Utrustning, punktutbildning
1.6Ungdomsövning: första hjälp till sjöss, våravslutning
8.6Evakuering uppifrån, nedifrån
22.6Landtagning, grundklarering från båt
2.72.7-7.7: FSBR:s ungdomsläger i Karis
13.7Fordonshantering
27.7Automatiska larmanordningar
3.8Ungdomsövning: grundklarering med bil
10.8Första respons: flera patienter, triage (case)
24.8Ytlivräddning, öppet hav
7.9Ungdomsövning: situationsövning/case
14.9Kall rökdykning
28.9Stormskador
5.10Ungdomsövning: samarbetsövningar
12.10Hydrauliska räddningsverktyg (tunga fordon)
26.10Fordonsbrand, skumklareringar
2.11Ungdomsövning: första hjälp i hemmet
9.11Brådskande öppnande av dörrar
23.11Mörkernavigering med båt (radarmål)
7.12Ungdomsövning: sammanfattning/tävling/frågesport
14.12Ledning av enhet: caseövning
28.12Arbetssäkerhet och eltrygghet