Nästa Övning: 26.5

Utrustning, punktutbildning

Visa hela övningsplanen

Aktuellt

Hitis FBK håller vårmöte 23.4 kl 15:00 i brandstationen.

Enligt nuvarande planer ordnas brandkårsfesten 2.7 och Hitis Minimaraton 22.7.2022.

Övningar

Övningarna börjar kl. 16.00 (övningar som infaller på en torsdag kl. 18:00). Alarmavdelningen övar två gånger i månaden, ungdomarna en gång. Åldersgränsen för ungdomar är 7-15 år. Övningarna räcker ungefär en och en halv timme.

Övningsplan 2022

8.1Kommunikation, VIRVE
13.1Ungdomsövning: samarbetsövningar
27.1Ytlivräddning, svag is
3.2Ungdomsövning: Uleåborgstest
12.2Motorspruta på isen, elektrisk pump och aggregat
24.2Första hjälp: teori och genomgång av utrustning, återupplivning
3.3Ungdomsövning: stegklarering, brandlina, knopar
12.3Kall rökdykningsövning el. Uleåborgstest
24.3Arbete på hög höjd
7.4Ungdomsövning: gräsbrandsövning
9.4Båtbrand till havs
28.4Båthantering och navigering
5.5Ungdomsövning: grundklarering med båt
14.5Lyft- och stöttningsutrustning
26.5Utrustning, punktutbildning
9.6Ungdomsövning: samarbetsövning/våravslutning
11.6Evakuering uppifrån, nedifrån
23.6Landtagning, grundklarering från båt
9.7Fordonshantering
28.7Automatiska larmanordningar
4.8Ungdomsövning: Första hjälp till sjöss/sjöräddning
13.8Första respons: flera patienter, triage (case)
25.8Ytlivräddning, öppet hav
1.9Ungdomsövning: olika släckningsmetoder
10.9Kall rökdykning
22.9Stormskador
6.10Ungdomsövning: situationsövning (case)
8.10Hydrauliska räddningsverktyg (tunga fordon)
27.10Fordonsbrand
3.11Ungdomsövning: säkerhet i hemmet
12.11Brådskande öppnande av dörrar
24.11Mörkernavigering med båt (radarmål)
10.12Ledning av enhet: caseövning
22.12Arbetssäkerhet och eltrygghet