Nästa Övning: 28.5

Utrustning, punktutbildning (ungdomsövning: Grundklarering från bil/båt)

Visa hela övningsplanen

Övningar

Övningarna börjar kl. 16.00 (övningar som infaller på en torsdag kl. 18:00). Den senare övningen i månaden är avsedd för både ungdomarna och alarmavdelningen; om det blir stora grupper delar vi på oss, annars samövar vi. Åldersgränsen för ungdomar är 7-15 år. Ungdomsövningarna räcker ungefär en och en halv timme.

Övningsplan 2020

11.1Kommunikation, VIRVE
23.1Ytlivräddning, svag is
(ungdomsövning: Utrustningskoll)
11.2112-dagen
8.2Tilläggsvattensklarering genom is
27.2Första hjälp: teori och genomgång av utrustning, återupplivning
(ungdomsövning: Uleåborgstest)
14.3Uleåborgstest
26.3Uleåborgstest (forts.)
(ungdomsövning: Första hjälp)
11.4Grundklarering från båt
16.4Terrängbrand (hela dagen)
23.4Båthantering och navigering
(ungdomsövning: Båtförarkunskap)
9.5Lyft- och stöttningsutrustning
28.5Utrustning, punktutbildning
(ungdomsövning: Grundklarering från bil/båt)
13.6Stormskador
28.6Landtagning, grundklarering från båt
(ungdomsövning: Pytssprutestafett, avslutning)
11.7Arbete på hög höjd, takarbete
23.7Fordonshantering
10.8Första respons: case
(ungdomsövning: 13.8 Ytlivräddning, OBS datumet!)
27.8Ytlivräddning, öppet hav
12.9Kall rökdykning
24.9Automatanläggningar
(ungdomsövning: Gräsbrand)
10.10Hydrauliska räddningsverktyg
22.10Fordonsbrand
(ungdomsövning: Förstahandssläckning)
14.11Utrustning, punktutbildning (forts.)
26.11Mörkernavigering med båt (OBS! Kl. 18)
(ungdomsövning: Första hjälp-case)
12.12Caseövning
29.12Samarbetsövning
(ungdomsövning: 28.12 Disco, OBS datumet!)