Nästa Övning: 9.2

Motorspruta på isen, elektrisk pump och aggregat

Visa hela övningsplanen

Övningar

Övningarna börjar kl. 18.00. Alarmavdelningen övar två gånger i månaden, ungdomarna en gång. Åldersgränsen för ungdomar är 7-15 år. Övningarna räcker ungefär en och en halv timme.

Övningsplan 2023

12.1Kommunikation, VIRVE
26.1Ytlivräddning, svag is
9.2Motorspruta på isen, elektrisk pump och aggregat
23.2Första hjälp: teori och genomgång av utrustning, återupplivning
9.3Kall rökdykningsövning
23.3Arbete på hög höjd
13.4Båtbrand till havs
27.4Båthantering och navigering
11.5Lyft- och stöttningsutrustning
25.5Utrustning, punktutbildning
8.6Evakuering uppifrån, nedifrån
22.6Landtagning, grundklarering från båt
13.7Fordonshantering
27.7Automatiska larmanordningar
10.8Första respons: flera patienter, triage (case)
24.8Ytlivräddning, öppet hav
14.9Kall rökdykning
28.9Stormskador
12.10Hydrauliska räddningsverktyg (tunga fordon)
26.10Fordonsbrand, skumklareringar
9.11Brådskande öppnande av dörrar
23.11Mörkernavigering med båt (radarmål)
14.12Ledning av enhet: caseövning
28.12Arbetssäkerhet och eltrygghet