Nästa Övning: 12.12

Caseövning

Visa hela övningsplanen

Aktuellt

Brandkårsfesten och Hitis Minimaraton ordnas tyvärr inte sommaren 2020. Vi hoppas återkomma till dessa evenemang nästa sommar. Hitis FBKs vårmöte hölls inte heller på våren, utan vårmötets ärenden kommer att behandlas på höstmötet.

Övningar

Övningarna börjar kl. 16.00 (övningar som infaller på en torsdag kl. 18:00). Den senare övningen i månaden är avsedd för både ungdomarna och alarmavdelningen; om det blir stora grupper delar vi på oss, annars samövar vi. Åldersgränsen för ungdomar är 7-15 år. Ungdomsövningarna räcker ungefär en och en halv timme.

Övningsplan 2020

11.1Kommunikation, VIRVE
23.1Ytlivräddning, svag is
(ungdomsövning: Utrustningskoll)
11.2112-dagen
8.2Tilläggsvattensklarering genom is
27.2Första hjälp: teori och genomgång av utrustning, återupplivning
(ungdomsövning: Uleåborgstest)
14.3Uleåborgstest
26.3Uleåborgstest (forts.)
(ungdomsövning: Första hjälp)
11.4Grundklarering från båt
16.4Terrängbrand (hela dagen)
23.4Båthantering och navigering
(ungdomsövning: Båtförarkunskap)
9.5Lyft- och stöttningsutrustning
28.5Utrustning, punktutbildning
(ungdomsövning: Grundklarering från bil/båt)
13.6Stormskador
25.6Landtagning, grundklarering från båt
(ungdomsövning: Pytssprutestafett, avslutning)
11.7Arbete på hög höjd, takarbete
23.7Fordonshantering
8.8Första respons: case
(ungdomsövning: 13.8 Ytlivräddning, OBS datumet!)
27.8Ytlivräddning, öppet hav
12.9Kall rökdykning
24.9Automatanläggningar
(ungdomsövning: Gräsbrand)
10.10Hydrauliska räddningsverktyg
22.10Fordonsbrand
(ungdomsövning: Förstahandssläckning)
14.11Utrustning, punktutbildning (forts.)
26.11Mörkernavigering med båt (OBS! Kl. 18)
(ungdomsövning: Första hjälp-case)
12.12Caseövning
29.12Samarbetsövning
(ungdomsövning: 28.12 Disco, OBS datumet!)