Nästa Övning: 2.12

Ungdomsövning: första hjälp

Visa hela övningsplanen

Aktuellt

Hitis FBKs höstmöte hålls 13.11 kl 16 på brandstationen. Eftersom inget vårmöte hållits år 2021 behandlas även vårmötets ärenden på höstmötet.

Övningar

Övningarna börjar kl. 16.00 (övningar som infaller på en torsdag kl. 18:00). Alarmavdelningen övar två gånger i månaden, ungdomarna en gång. Åldersgränsen för ungdomar är 7-15 år. Övningarna räcker ungefär en och en halv timme.

Övningsplan 2021

9.1Kommunikation, VIRVE
28.1Ytlivräddning, svag is
13.2Motorspruta på isen, elektrisk pump och aggregat
25.2Första hjälp: teori och genomgång av utrustning, återupplivning
13.3Kall rökdykningsövning el. Uleåborgstest
25.3Arbete på hög höjd
10.4Båtbrand till havs
22.4Båthantering och navigering
8.5Lyft- och stöttningsutrustning
27.5Utrustning, punktutbildning
12.6Evakuering uppifrån, nedifrån
24.6Landtagning, grundklarering från båt
10.7Fordonshantering
22.7Automatiska larmanordningar
14.8Första respons: flera patienter, triage (case)
26.8Ytlivräddning, öppet hav
11.9Kall rökdykning
23.9Stormskador
9.10Hydrauliska räddningsverktyg (tunga fordon)
28.10Fordonsbrand
4.11Ungdomsövning: grundklarering
13.11Brådskande öppnande av dörrar
25.11Mörkernavigering med båt (radarmål)
2.12Ungdomsövning: första hjälp
11.12Ledning av enhet: caseövning
23.12Arbetssäkerhet och eltrygghet