Nästa Övning: 28.1

Ytlivräddning, svag is

Visa hela övningsplanen

Övningar

Övningarna börjar kl. 16.00 (övningar som infaller på en torsdag kl. 18:00). Den senare övningen i månaden är avsedd för både ungdomarna och alarmavdelningen; om det blir stora grupper delar vi på oss, annars samövar vi. Åldersgränsen för ungdomar är 7-15 år. Ungdomsövningarna räcker ungefär en och en halv timme.

Övningsplan 2021

9.1Kommunikation, VIRVE
28.1Ytlivräddning, svag is
13.2Motorspruta på isen, elektrisk pump och aggregat
25.2Första hjälp: teori och genomgång av utrustning, återupplivning
13.3Kall rökdykningsövning el. Uleåborgstest
25.3Arbete på hög höjd
10.4Båtbrand till havs
22.4Båthantering och navigering
8.5Lyft- och stöttningsutrustning
27.5Utrustning, punktutbildning
12.6Evakuering uppifrån, nedifrån
24.6Landtagning, grundklarering från båt
10.7Fordonshantering
22.7Automatiska larmanordningar
14.8Första respons: flera patienter, triage (case)
26.8Ytlivräddning, öppet hav
11.9Kall rökdykning
23.9Stormskador
9.10Hydrauliska räddningsverktyg (tunga fordon)
28.10Fordonsbrand
13.11Brådskande öppnande av dörrar
25.11Mörkernavigering med båt (radarmål)
11.12Ledning av enhet: caseövning
23.12Arbetssäkerhet och eltrygghet