Nästa Övning: 25.7

Automatiska larmanordningar

Visa hela övningsplanen

Aktuellt

År 2024 ordnas brandkårsfesten 29.6 och Hitis Minimaraton 12.7. Mera info på evenemangssidan.

Övningar

Övningarna börjar kl. 18.00. Alarmavdelningen övar två gånger i månaden, ungdomarna en gång. Åldersgränsen för ungdomar är 7-15 år. Övningarna räcker ungefär en och en halv timme.

Övningsplan 2024

11.1Kommunikation, VIRVE
25.1Ytlivräddning, svag is
8.2Motorspruta på isen, elektrisk pump och aggregat
29.2Första hjälp: teori och genomgång av utrustning, återupplivning
14.3Kall rökdykning, användning av tryckluftsaggregat
28.3Arbete på hög höjd
11.4Båtbrand till havs
25.4Båthantering och navigering
9.5Lyft- och stöttningsutrustning
30.5Utrustning, punktutbildning
13.6Evakuering uppifrån, nedifrån
27.6Landtagning, grundklarering från båt
11.7Fordonshantering, alla fordon
25.7Automatiska larmanordningar
8.8Första respons-case: flera patienter, triage
29.8Ytlivräddning, öppet hav
12.9Kall rökdykning, användning av tryckluftsaggregat
26.9Stormskador
10.10Hydrauliska räddningsverktyg (tunga fordon om möjligt)
31.10Fordonsbrand, skumklareringar
14.11Brådskande öppnande av dörrar
28.11Mörkernavigering med båt (radarmål)
12.12Ledning av enhet: caseövning
26.12Arbetssäkerhet och eltrygghet