Nästa Övning: 8.6

Utrustning, punktutbildning (forts.)

Visa hela övningsplanen

Nyheter från Facebook

Se också vår Facebook-sida.