Nästa Övning: 27.5

Utrustning, punktutbildning

Visa hela övningsplanen

Aktuellt

Pga coronaläget håller Hitis FBK sitt vårmöte 2021 i samband med höstmötet på hösten.

Vi planerar preliminärt att ordna brandkårsfesten 3.7 och Hitis Minimaraton 23.7, men datumen kan ännu ändra, och det är möjligt att evenemangen inte kan ordnas.

Om Oss

Hitis FBK är en frivillig brandkår som fungerar ute i Hitis skärgård. Förutom normal verksamhet har kåren också en första respons-grupp som rycker ut vid t.ex. olycksfall och sjukdomsattacker.