Nästa Övning: 14.11

Utrustning, punktutbildning (forts.)

Visa hela övningsplanen

Aktuellt

Brandkårsfesten och Hitis Minimaraton ordnas tyvärr inte sommaren 2020. Vi hoppas återkomma till dessa evenemang nästa sommar. Hitis FBKs vårmöte hölls inte heller på våren, utan vårmötets ärenden kommer att behandlas på höstmötet.

Om Oss

Hitis FBK är en frivillig brandkår som fungerar ute i Hitis skärgård. Förutom normal verksamhet har kåren också en första respons-grupp som rycker ut vid t.ex. olycksfall och sjukdomsattacker.