Nästa Övning: 23.1

Ytlivräddning, svag is (ungdomsövning: Utrustningskoll)

Visa hela övningsplanen

Om Oss

Hitis FBK är en frivillig brandkår som fungerar ute i Hitis skärgård. Förutom normal verksamhet har kåren också en första respons-grupp som rycker ut vid t.ex. olycksfall och sjukdomsattacker.