Nästa Övning: 2.12

Ungdomsövning: första hjälp

Visa hela övningsplanen

Aktuellt

Hitis FBKs höstmöte hålls 13.11 kl 16 på brandstationen. Eftersom inget vårmöte hållits år 2021 behandlas även vårmötets ärenden på höstmötet.

Om Oss

Hitis FBK är en frivillig brandkår som fungerar ute i Hitis skärgård. Förutom normal verksamhet har kåren också en första respons-grupp som rycker ut vid t.ex. olycksfall och sjukdomsattacker.