Nästa Övning: 29.2

Första hjälp: teori och genomgång av utrustning, återupplivning

Visa hela övningsplanen

Om Oss

Hitis FBK är en frivillig brandkår som fungerar ute i Hitis skärgård. Förutom normal verksamhet har kåren också en första respons-grupp som rycker ut vid t.ex. olycksfall och sjukdomsattacker.